NLP PRACTITIONER

NLP PRACTITIONER

קורס הפרקטישינר הינו הקורס הבסיסי אשר מיועד הן עבור אנשים המעוניינים להיות מאמנים בשיטת NLP והקורס מהווה עבורם את השלב הראשון בתהליך ההסמכה והן עבור אנשים המעוניינים ללמוד NLP עבור עצמם לצורך התפתחות אישית, שיפור מערכות יחסים, העצמה ומיצוי המצוינות שלהם.

בהתאם לתפישת העבודה הייחודית שלנו, כבר בקורס הפרקטישינר אנו מתחילים לבנות עם המשתלמים ארגז כלים מובנה וסדור. שיטת הלימוד שלנו מציגה את עולם ה NLP דרך שלוש קטגוריות: מיומנויות (כיצד מתנהלים), אבני יסוד (מרכיבי השינוי של ה NLP), טכניקות (תהליכים סדורים המורכבים מאבני היסוד ומובילים לתוצאות מוגדרות). שיטת לימוד זו מאפשרת למשתלמים שלנו להגיע לרמת הבנה ושליטה גבוהה תוך זמן קצר (רמה אשר במקומות אחרים נדרשות מאות שעות להגיע אליה).

הקורס כולל 24 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כל מפגש סה"כ 120 ש"א

 

תכני הקורס:

מיומנויות – קליברציה (ניואנסים בהתנהגות האנושית), זיהוי מערכות הייצוג, תנועות העיניים, מעגל החוויה (ר.מ.ה), ראפור (כיצד לצור כימיה מהירה עם כל אדם), מטא מודל (כיצד לשאול שאלות פורצות דרך), מודל אריקסון (תקשורת עם תת המודע), תשאול ובירור כוונה חיובית, מסגור מחדש, דמיון מודרך, הנחות היסוד של ה NLP, מטא פרוגרמס (התוכנות המפעילות אותנו).

אבני יסוד – עיגון, חיבור וא – חיבור, עמדות תפישה, בדיקה אקולוגית, בדיקה עתידית, הובלה עתידית, שיחה עם חלקים, קווי זמן, סוויש.

טכניקות מובנות המובילות לתוצאות רצויות:
מחולל ההתנהגות החדשה – יצירת התנהגות אפקטיבית מותאמת סיטואציה.
טיול עמדות – פתרון מצבי קונפליקט ושיפור מערכות יחסים תוך ראיית הזולת.
שימוש מעשי בהנחות היסוד – יצירת גמישות מחשבתית והרחבת סל הפתרונות במצבים שונים.
העברת יכולת – העצמת משאבים והרחבת מגוון האפשרויות לפעולה.
מעגל המצוינות – העצמת משאבים.
ראיון להגדרת מטרה – כיצד לייצר בהירות בהגדרת מטרות, להניע לפעולה ולהעצים בפגישה אחת.
ריפרימינג בשישה צעדים – שינוי הרגלים.
סוויש חזותי – העצמה ושינוי תגובות רגשיות.
שינוי היסטוריה אישית – זיהוי אירועי העבר המפעילים אותנו רגשית בהווה. יצירת העצמה ושינוי לתגובה רגשית מיטבית.
דמיון מודרך איזומורפי – בניית הדמיה המותאמת לעולמו הפנימי ותת המודע של המתאמן.
מודלינג – כיצד לשכפל ולשחזר הצלחות.
המודל של וולט דיסני – כיצד לממש חלום או חזון.
שחרור מהיר מפוביה

תעודת הסמכה
תעודת הסמכה לדרגת NLP Practitioner  תינתן למסיימי הקורס אשר יעמדו בתנאים הבאים: נוכחות בלפחות 80% מהמפגשים והשלמת חומרים ממפגשים חסרים. הגשת דוחות תרגול, פרויקט סיכום לבחירה בין 3 נושאים (דמיון מודרך, דיסני מודל, מודלינג). תעודת ההסמכה מוכרת ועומדת בסטנדרט הבינלאומי.