x
רוצים לדעת יותר?
השאירו פרטים
תחזרו
אלי>>

קורס אקסל מתחילים

ללמוד קרוב, להגיע רחוק...

מידע כללי

קורס אקסל מתחילים בנוי מתכנית לימודים

 מקיפה ומעשית להכרה

 ותרגול של Excel מהיסוד.

בניית טבלאות באופן מסודר ותקני , ועד ביצוע פעולות בסיסיות כמו סיכום , ממוצע ועוד... 

עבודה עם גיליון העבודה. בסיומו של הקורס יכירו המשתתפים את כל הפונקציות הבסיסיות ואפשרויות העבודה

שהתוכנה מציעה ויוכלו לעבוד עם תוכנת אקסל בצורה מקצועית ויעילה

נושאי לימוד

הכרת מבנה חלקי הגיליון

מקשי התנועה ואפשרויות התנועה בגיליון

הזנת נתונים וסוגי נתונים – טקסט

שיפור מראה ועיצוב התוכן

ידיות אקסל ואפשרות ה ”מילוי אוטומטי”

סוגי נתונים ומאפיינים

שילוב כתובת התא בנוסחאות

פונקציות נפוצות באקסל: נוסחת הסכום  Σ

אופן השימוש באשף הנוסחאות

היקף הקורס

3 מפגשים, 12 שעות אקדמיות

תנאי קבלה

ידע בסיסי במחשב )הכרת המחשב(

תעודת הסמכה

המכללה רשת השכלה בקהילה

היכן מתקיים
אלון שבות
תאריך פתיחה קרוב: ערב 05/11/2019
היתרונות שלנו
קרוב לבית
מחיר מסובסד
יחס אישי
קבוצות קטנות
רוצים לדעת איפה אנחנו? קליק לכל השלוחות שלנו>>