עמוד הבית מימון
x
רוצים לדעת יותר?
השאירו פרטים
תחזרו
אלי>>

מימון

ללמוד קרוב, להגיע רחוק...

מידע כללי

קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושחזור חשבונות, יסודות בקורת החשבונות, ניתוח דו"חות כספיים, דו"ח על תזרים המזומנים התקינה החשבונאות.

נושאי לימוד

חשבונות פיננסית - ראשי.
חברות.
התחייבויות תלויות.
יעודות.
עתודות.
הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן.
השקעות בניירות ערך לזמן קצר.
השקעות בניירות ערך לזמן ארוך.
מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך.
הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה.
מרכז וסניפים.
בסיסי דיווח ושחזור חשבונות.
יסודות בקורת החשבונות.
ניתוח דו"חות כספיים.
דו"ח על תזרים המזומנים.
התקינה החשבונאות.

בחינה עיונית: חשבונאות פיננסית ויסודות ביקורת החשבונות.
בחינה מעשית: חשבונאות מעשית ממוחשבת – דוחות כספיים עריכה וניתוח.

היקף הקורס

213 שעות לימוד אקדמיות.

תעודת הסמכה

1. תעודת גמר - מנהל חשבונות סוג 3 - ראשי מטעם משרד העבודה והרווחה (מותנה בקבלת אישור).
2. תעודה מקצוע - מנהל חשבונות סוג 3.
* לאחר סיום קורס סוג 3 ניתן להמשיך לקורסים: יועצי מס, חשבונאי בכיר-מדופלם.

היכן מתקיים
הקורס ייפתח בקרוב!
רוצים שנעדכן אתכם? השאירו פרטים!
היתרונות שלנו
קרוב לבית
מחיר מסובסד
יחס אישי
קבוצות קטנות
רוצים לדעת איפה אנחנו? קליק לכל השלוחות שלנו>>